0 7001 73 76
на цената на един градски разговор
Програма за кредитиране на енергийната ефективност в дома
reecl_logo


СПЕСТЯВАЙКИ ЕНЕРГИЯ, СПЕСТЯВАТЕ ПАРИ!!!Ние от „ПроПласт – Т&Б” ООД и "Болкан Строй Груп" ЕООД работим и сме одобрен доставчик по програмата REECL за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ и нашата дограма отговаря на критериите за подбор на енергоспестяващи прозорци. Програмата REECL предоставя възможност на домакинствата да получат целеви потребителски кредити. Безвъзмездната насърчаваща помощ в рамките на програмата за ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ в дома е в размер до 20% (при индивидуално участие) или до 35% (при групово участие) за енергоспестяващи прозорци с доказан произход и качество, каквато е предлаганата от нас немска дограма REHAU.

Партньори на програмата:

В сътрудничество с български банки Програмата за енергийна ефективност в дома REECL предоставя потребителски кредити на българските домакинства, за да им помогне да пестят енергия и горива.

Българските банки, които участват в Програмата REECL, са:

 • ПроКредит банк
 • Райфайзен банк
Всяко домакинство може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер на левовата равностойност до 9000 eвро.

Kредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:
 • Енергоспестяващи прозорци
 • Газови котли
 • Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
 • Слънчеви колектори за топла вода
 • Охлаждащи и загряващи термопомпени системи
 • Фотоволтаични системи
 • Aбoнатни станции и сградни инсталации
 • Газификационни системи
 • Рекуперативни вентилационни системи
Кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ.

Вземете Вашата безвъзмездна финансова помощ до 20% съвместно с нас от „ПроПласт – Т&Б” ООД и "Болкан Строй Груп" ЕООД!!!

Струва с 20% по-малко...

Кредити по тази програма се ползват от безвъзмездна насърчителна помощ в размер до 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на дограма, но не повече от 1300 евро.

Знаете ли, че...

Ако направите дома си енергоефективен, ще подобрите вашия домашен комфорт и значително ще намалите разходите за отопление. Енергоспестяващата дограма може да намали с повече от 50% загубите на топлина през прозорците.Безвъзмездна насърчителна помощ

Безвъзмездна насърчителна помощ1 се предоставя в рамките на Програмата за енергийна ефективност в дома REECL, при условие, че е ползван целеви кредит от банка, участваща в тази програма.


Групови проекти:2 При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите, собственици на етажна собственост, имат право да получат помощ в размер на 30% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като групов проект, одобрен на общо събрание, или 35% при условие, че груповият проект се реализира с кредит, предоставен на сдружение на собственици на етажна собственост, и включва задължително поне едно подобрение на сградната обвивка (изолация и/или смяна на дограма) и поне едно подобрение на сградните инженерни системи.


Индивидуални проекти:3 При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като индивидуален проект. Съответните суми на помощта не може да са по-големи от левовата равностойност на максималните размери, посочени в таблицата по-долу. Сумарно безвъзмездната помощ за едно домакинство не може да надхвърля левовата равностойност на €9000.

 
Енергоспестяващи мерки в дома Размер на помощта за мярката Максимален размер на помощта в евро
Енергоефективна дограма 20% €1300
Изолация на стени4
20%
€1500
Изолация на покриви4 20%
€750
Изолация на подове4 20% €350
Енергоефективни печки и котли на биомаса и системи 20% €600
Слънчеви колектори за топла вода и системи 20% €1000
Енергоефективни газови котли и системи 20% €600
Термопомпени системи за отопление и климатизация 20% €2200
Сградни фотоволтични системи 20% €1800
Абoнатни станции и сградни инсталации или газификационни системи5 20% €1600
Рекуперативни вентилационни системи 20% €1200
Проект за енергоспестяване в дома: €9000
 

Кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата се помощ след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финансиран със заем от участваща банка, но не по-късно от 4 месеца след отпускане на заема.

1 Ако някои разходи са били частично или напълно възстановени с безвъзмездна помощ по друга донорска програма, те няма да бъдат включени в сумата, върху която се изчислява безвъзмездната помощ по Програма REECL.
2 Това са проекти, които се реализират в сгради в режим на етажна собственост за цялостно подобряване на конструктивните елементи и/или на сградните инженерни системи.
3 Това са проекти, които се реализират в еднофамилни къщи и/или индивидуално в апартаменти.
4 Частично полагане на изолации по фасади на многоетажни жилищни сгради не се финансира.
5 Газификация на единични апартаменти не се финансира. Финансира се газификация на цяла сграда, т.е. всички апартаменти трябва да се свържат към газоразпределителната мрежа.Ако искате да научите повече за това как да пестите енергия и кои са одобрените енергоспестяващи технологии, можете да се свържете с нас или да посетите  www.reecl.org

 

Партньори

wurthWurth
Adolf Wurth GmbH & Co. KG e световен лидер в производството на монтажна техника, химико-технологични продукти, инструменти и машини.
exalcoExalco
EXALCO S.A. е първата гръцка компания, екструдираща алуминиеви профили на Aluminium Zentrale E.V.
sitalSital
Sital /Гърция/ е дългогодишен производител на уникални и пълни решения в системата за предпазни мрежи срещу насекоми.
etemEtem
Алуминиеви архитектурни системи ЕТЕМ, стандартни, специални и строителни профили произведени от Стилмет.
elvialElvial
Гръцката фирма Elvial e водещ производител на алуминиеви архитектурни системи и индустриални профили.
rehauRehau
REHAU / Германия / е международен лидер в областите Строителство, Аутомотив и Промишленост.
siegeniaSiegenia AUBI
Siegenia AUBI Solutions Inside е една от водещите световни фирми в производството на обков и вентилационна техника.
macoMaco
Майер & Ко ЕООД (МАСО) е един от големите производители на движеща техника и функционални обкови и механизми.
rotoRoto
ROTO FRANK AG /Германия/ е производител на обков с наименование ROTO / rotiren/ - “движение във всички направления”.